2022-11-04

В университетския център „Бачиново“ днес бе открита юбилейната международна конференция „Физическото възпитание и спортът в образователната система“, посветена на 30-годишнината от създаването на специалност „Физическо възпитание и спорт“.

Двудневният научен форум, който се провежда за девети път, бе открит от доц. д-р Даниела Томова – заместник-декан на Факултета по педагогика и ръководител на катедра „Теория и методика на физическото възпитание“.

Заместник-ректорът по образователните дейности на ЮЗУ „Неофит Рилски“ доц. д-р Ицка Дерижан поздрави участниците в конференцията от свое име и от името на ректорското ръководство. Доц. Дерижан подчерта успехите, които преподавателите и студентите от катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ са постигнали през годините и отбеляза, че катедрата има ключово значение в структурата на Югозападния университет.

В рамките на откриването на конференцията своето приветствие поднесе и деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Янка Стоименова.

„За тези 30 години специалност „Физическо възпитание и спорт“ се утвърди и стана национално разпознаваема и с много научни и спортни успехи на преподавателите, студентите и докторантите у нас и в чужбина“, каза доц. Стоименова. Тя отбеляза, че за тези три десетилетия в катедрата са се дипломирали около 2000 студенти.

По време на официалното откриване в знак на признателност и уважение доц. Даниела Томова връчи юбилейни плакети на проф. д.п.н. Магдалена Глушкова (един от първите преподаватели в специалността, ръководител на катедрата, два мандата декан на Факултета по педагогика), проф. д.п.н. Елеонора Милева и проф. д-р Антонио Антонов от Националната спортна академия, които имат традиционно участие в конференцията и на Николай Бойчев, старши учител в Спортното училище в Сандански и възпитаник на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

За дългогодишно партньорство в развитието и утвърждаването на специалност „Физическо възпитание и спорт“ плакет и грамота бяха връчени на представители на Регионалното управление на образованието – Благоевград, Второ основно училище „Димитър Благоев“ – Благоевград, Трето основно училище „Димитър Талев“ – Благоевград, Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград, ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград, ПМГ „Акад. С. Корольов“ – Благоевград, ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ – Гоце Делчев, Спортно училище – Сандански, Шесто СОУ „Иван Вазов“ – Благоевград и Детска градина № 8 „Вечерница“.

Пленарната сесия в първия ден от конференцията стартира с доклад на тема „30 години специалност Физическо възпитание и спорт“, представен от доц. д-р Даниела Томова, проф. д-р Атанас Георгиев, доц. д-р Невяна Донкова, доц. д-р Валери Цветков и гл. ас. д-р Стефан Кинов. Докладът проследява историята на специалността и развитието й от 1992/1993 година, когато е приет първият випуск. За изграждането и утвърждаването на специалността заслуга имат стотици преподаватели и студенти. Деканите на катедрата през годините също имат важна роля за развитието на специалността.

В първия ден на научния форум взеха участие редица спортни специалисти от утвърдени университети в България и чужбина, както и учители по физическо възпитание и спорт от Благоевград и региона.

Докладите бяха представени в четири тематични направления: Физическото възпитание и спортът в образователната система; Спорт; Спортна анимация и Адаптирана физическа активност.

Форумът ще бъде закрит утре с кръгла маса на тема „Съвременни тенденции във физическото възпитание и спорта“.