2022-11-02

Проф. д-р Пол Галина от Университета „Бишъпс, Квебек, Канада бе гост в Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Той се срещна със студенти и преподаватели от катедра „Туризъм“, катедра „Финанси и отчетност“ и катедра „Икономика“.

В рамките на посещението си в Стопанския факултет проф. Галина изнесе лекция на тема „Имаме административно право, но имаме ли административно правосъдие: текущи въпроси при компенсациите на работниците в Канада (We have administrative law but do we have administrative justice: ongoing issues in workers’ compensation in Canada)“.