Класиране на кандидат-студенти в специалност „Физическо възпитание и спорт“

Класирани кандидат-студенти в специалност „Физическо възпитание и спорт“:

Вх.номер

12091

12092

12088

12081

12084

12090

12095

12086

12085

Класираните кандидати следва да се запишат в зала 1102А на Първи учебен корпус в срок от 10 ноември 2022 г. до 18 ноември 2022 г.