2022-10-24

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса на тема „Добри практики при преподаването на фолклор в училище“.

Участие във форума взеха преподаватели от Катедрата по етнология и балканистика към Филологическия факултет и учители по български език и литература от Благоевградска област.

В рамките на кръглата маса бяха дискутирани актуални теоретични проблеми, свързани с изучаването на фолклор в часовете по литература, както и теми, свързани с изучаването и съхраняването на българското културно наследство.

Събитието, организирано от Катедрата по етнология и балканистика, предостави възможност на учителите по български език и литература да споделят опита и постиженията си в изучаването на фолклора. 

Провеждането на кръглата маса постави начало на бъдещо ползотворно сътрудничество между Филологическия факултет, Регионалното управление на образованието – Благоевград и общността на учителите по български език и литература от региона.