2022-08-24

Изпълнителната агенция Образование, аудиовизия и култура“ на Европейската комисия удостои с официално писмо и с плакет ,,Жан Моне Модул 2021-2024“ Правно-историческия факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ като символ за качество в обучението по европейска интеграция и доказателство за постиженията на проект № 101047808 с наименование „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions“ (EDP- PPEND) в тази област.

Този плакет символизира и визуализира едноименния проект като действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование, представяйки го като контактна точка във и извън институцията за насърчаване на европейските изследвания.

В Правно-историческия факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ през летния семестър на  академичната 2021/2022 година се проведоха лекции и практическо обучение по учебната дисциплина „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“ в специалностите ,,Право“, ,,Международни отношения“, ,,Национална сигурност“ и „Финанси“. Правно-историческият факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ е първият факултет, който предлага на своите студенти изучаването на така актуалната учебна дисциплина. Проектът се изпълнява от екип от преподаватели и служители на Правно-историческия факултет и Стопанския факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ в лицето на проф. д-р Николай Марин – ръководител на проекта, проф. д-р Габриела Белова, проф. д-р Преслав Димитров, гл. ас. д-р Анна Христова, гл. ас. д-р Мария Паскалева, гл. ас. д-р Йорданка Нонева-Златкова, Антоанела Ванева и Биляна Младенова.  

ЮЗУ „Неофит Рилски“ се откроява като контактна точка за насърчаване на европейските изследвания, както в рамките на изпълнение на  проект № 101047808 с наименование ,,European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions‘‘ (EDP-PPEND), който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ 2021-2027, действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование“, така и във всяка друга област на образованието, свързана с европейската интеграция.