Кръгла маса на тема „Актуални проблеми на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти“ се проведе в Университетския център „Бачиново“.

Във форума, организиран от Факултета по педагогика, се включиха над 50 участници – директори и учители на базови институции от Благоевград и региона, представители на социално-педагогически центрове, преподаватели от Факултета по педагогика, студенти и докторанти.

Темите на дискусията бяха свързани със спецификата на практическото обучение на студентите от Факултета по педагогика, продължаващата квалификация на педагогическите специалисти, възможностите за актуализиране на учебната документация в съответствие с потребностите на пазара на труда и с професионалната реализация и кариерното развитие на студентите.

Деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Янка Стоименова изтъкна взаимното сътрудничество и подкрепата между Факултета и базовите институции, като съмишленици в общата кауза за развитие на образованието.

          В рамките на кръглата маса бяха обсъдени редица идеи за повишаване равнището на практическата подготовка на студентите от специалностите във Факултета по педагогика. Участниците приветстваха идеята за системно провеждане на кръглата маса и превръщането й в традиция.