Студенти от специалност „Социални дейности“ във Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ участваха активно и с ентусиазъм като доброволци в регионално състезание по боча за хора с увреждания. Инициативата, която се проведе в Кюстендил, бе организирана от сдружение „Партньори – Кюстендил“.

Възпитаниците на Югозападния университет „Неофит Рилски“ бяха част и от приятелските мачове между състезатели от Кюстендил, Благоевград и Сандански. В надпреварата участваха и отбори на Областна администрация –Кюстендил и Общински съвет – Кюстендил.

            Надпреварата бе част от събитие по проект „Осмоза – овладяване на силата на спортния маркетинг като иновативен подход за увеличаване на социалното включване и равните възможности за хората с увреждания“ по програма „Еразъм+ Спорт“ за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.