В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса на тема „Некласическа научна картина на/за света“.Това е второто събитие в рамките на проекта „Промяна, Криза, Език – разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата“, спечелил конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти за 2021 г. към фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката. Ръководител на проекта е ас. д-р Невена Крумова, преподавател във Философския факултет. Част от научния екип са гл. ас. д-р Мария Анастасова (Филологически факултет) и студентите Беатрис Христова и Радослав Оведенски от специалност „Философия“.

Кръглата маса беше открита от ръководителя на проекта д-р Невена Крумова. Начало на ползотворната дискусия дадоха докладите на доц. д-р Майя Георгиева „Новите Онтологии“ и на д-р Ива Георгиева „Некласически поглед към травмата и терапията на посттравматично стресово разстройство (ПТСР)“ – постдокторант към Института за авангарди изследвания във Варна. Във форума участваха студенти, преподаватели, ученици и учители. Гости на събитието бяха учителите Дарина Траянова и Надя Джоргова-Калвина заедно с ученици от Профилираната гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница и Екатерина Икономова с ученици от Националната хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград.
Втората част на форума продължи зададените посоки и разшири перспективата с доклада на доц. Силвия Кръстева на тема „Некласическа мисловна парадигма“. Беатрис Христова говори за „Некласическото като ново начало на науката“. Докладът на Асан Кадиев беше посветен на „Проблемът за възможността на „европейското човечество“ за метафизично мислене при творчеството на Ханс Блуменберг“.
Научното събитие завърши с доклада на д-р Невена Крумова, която представи „Ролята на Времето в изграждането на концептите за „Свят“.
Следващата кръгла маса по проекта ще бъде на тема „Поглед към съвременността чрез текста „Промяна и криза“ на Хосе Ортега-и-Гасет“.