В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе среща дискусия на тема „Ролята на регионите за бъдещето на ЕС. Трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа между държави членки и страни, кандидати за членство в ЕС“. Събитието е съвместна инициатива с посолството на Федерална република Германия и Фондация „Конрад Аденауер“, а целта му е активно включване на студентите по актуални и значими обществено-политически теми.

Официални гости бяха директорът на Фондация „Конрад Аденауер” България г-н Норберт Бекман-Диркес, г-н Димитър Станишев – служител в политическия отдел на посолството на Федерална република Германия, г-н Мартин Стоянов – изпълнителен директор на „РЕСЕКО България“, г-жа Мария Чакърова – научен сътрудник във Фондация „Конрад Аденауер“ и г-жа Симона Николова – експерт в „РЕСЕКО България“ и студент в специалност „Политология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Срещата беше открита от ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Николай Марин. В приветственото си слово той подчерта, че дейността на  Фондация „Конрад Аденауер” дава своя изключителен принос за укрепването на демокрацията, за развитието на студентската общност в България и подкрепата за младите хора като цяло.

С приветствени думи към участниците във форума се обърна и г-н Норберт Бекман-Диркес. В рамките на дискусията със студентите той разказа повече за историята и целите на фондацията, за стипендиантските програми и различните инициативи, които организира.

По време на срещата  беше поставен акцент върху предизвикателствата и перспективите пред трансграничното сътрудничество и геополитическата стабилност в региона. Обсъдени бяха важни въпроси като значението и ролята на гражданското общество и младото поколение в развитието на обществените процеси, ролята на България в процеса на интеграция на държавите от Западните Балкани и позицията на Германия спрямо тези процеси. Интерес сред студентите предизвикаха и темите за енергийната сигурност в региона и в Европа, както и незаконната миграция и предизвикателствата, които тя създава пред европейските общества. 

Дискусията приключи с обещание за нови срещи и бъдещо ползотворно сътрудничество.