В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса на тема „Екологичните теми в обучението по география и икономика, философия и гражданско образование“. Събитието беше организирано от Регионално управление на образованието – Благоевград, катедра „География, екология и опазване на околната среда“ към Природо-математическия факултет и катедра „Философски и политически науки“ към Философския факултет на Югозападния университет.

Научният форум бе открит от заместник-ректора по научноизследователската дейност и докторантското развитие доц. Петрана Стойкова, която приветства участниците от името на ректорското ръководство.

Официални гости на събитието бяха старши експертът по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Благоевград Екатерина Текерска и главният експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ към Министерството на образованието и науката Гергана Иванова.

Работата на кръглата маса протече в три сесии, в които бяха представени теми, свързани с прилагането на добри екологични практики в гражданското образование, градската екология, екологичните ценности. Разгледани бяха и въпроси, свързани с предизвикателствата, стоящи пред педагогическите специалисти при преподаването на екологични проблеми.

В дискусията взеха участие представители на Националните паркове „Рила“ и „Пирин“, Природен парк „Беласица“, учители от РПГ „Никола Стойчев“ – Разлог, СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог, ПГЕЕ – Банско, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Белица, както и преподаватели и докторанти от Югозападния университет.

Онлайн в дискусията се включи и директорът на Фондация „Екологичен манифест –  МанЕко“ д-р Вихрен Митев. Той представи доклад на тема „Философски основания и произход на грижата за климата“.

Научният форум приключи с оживена мултидисциплинарна дискусия, фокусирана върху различните аспекти и възможности за работа по поставените проблеми.