Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Националният съвет на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК) сключиха меморандум за взаимодействие и сътрудничество. Той бе подписан днес от ректора на университета проф. д-р Николай Марин и председателя на НС на ТПК доц. д.н. Владислав Лазаров.

В рамките на споразумението двете страни ще си сътрудничат в областта на научно-приложните изследвания, включително в подготовката на докторанти, научни публикации, организирането на научно-практически форуми. Обсъдени бяха и актуални въпроси, свързани със съвместни участия в разработването на проекти, както и провеждането на стажове и учебни практики на студентите в кооперациите от системата на НС на ТПК.