Научен семинар на тема „Роботизираните технологии в помощ на здравните професии“ се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието, организирано от катедра „Логопедия“, е в рамките на проект по Фонд научни изследвания „Иновативна методология за интегриране на асистиращи технологии в логопедичната терапия при деца и подрастващи“. Партньори по проекта са Институтът по роботика към Българска академия на науките (БАН) и Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБит). Модератор на семинара бе гл. ас. д-р Анна Андреева.

Събитието беше открито от декана на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ доц. д-р Миглена Симонска. Тя пожела успех на научния форум и изрази надежда, че ползотворното сътрудничество с партньорите по проекта ще продължи и след приключването му.

От името на ректорското ръководство приветствие към участниците поднесе заместник-ректорът по научноизследователската дейност и докторантското развитие доц. д-р Петрана Стойкова.

Семинарът започна с презентацията на проф. д-р Анна Лекова, ръководител секция „Интерактивна роботика и системи за управление“ към Института по роботика на БАН. Тя представи приложението на социално асистивен и разговорен робот на име Furhat за логопедични интервенции и демонстрира как той подпомага ученето на текстове.

Оживена дискусия сред присъстващите предизвика и представянето на робота Нао, програмиран от българските специалисти от Института по роботика да помага на деца със специални потребности. Роботът разполага с няколко сценария на действие – може да пее, да имитира, да показва упражнения и да играе с децата, разпознава снимки и може да проведе разговор.

На научния форум беше демонстрирана и разработка на екзоскелетни роботи, които се използват за рехабилитация на ръка след инсулт. Тя е съвместна разработка на проф.        д-р Таньо Танев и негов индийски колега.

Семинарът завърши с презентацията на ас. д-р Каур от Индия, която чрез изследване с електроенцефалограма (ЕЕГ) прави неврокогнитивен анализ на нивото на умора след провеждане на обучение по метода на сугестопедията.