Югозападният университет „Неофит Рилски“ участва във форума „Висше образование в България“, който се проведе в читалище „Братство 1869“ в Кюстендил.

Организатори на събитието са кариерните консултанти към Центъра за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) и ОДК – Кюстендил. То е насочено главно към учениците от XI и XII клас, като целта му е бъдещите кандидат-студенти и техните родители да получат актуална информация за кандидатстване в различните висши училища в страната.

Представителите на Югозападния университет запознаха учениците с възможностите за кандидатстване и обучение в университета, с богатото разнообразие от бакалавърски, магистърски и докторски програми, с мобилностите по програма „Еразъм+“, с компетенциите, които ще придобият и възможностите за професионална реализация.

От специално подредения щанд посетителите имаха възможност да получат рекламни материали с информация за документите, таксите, сроковете, балообразуването и графика за организацията на конкурсните изпити в университета.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще стартира кандидатстудентската си кампания за учебната 2024/2025 година на 19 февруари.

За поредна година тя ще започне с електронни изпити по български език, история на България, география на България, биология, английски език, математика и химия, които ще се състоят на 19 февруари на място в университета. Електронните изпити ще се провеждат всеки работен петък до 14 юни 2024 г. и всеки делничен ден от 17 юни 2024 г. до 5 юли 2024 г.

През месеците март, април и юни университетът организира практически изпити по физическа подготовка, по различни видове спорт и в областта на изкуствата.

Подаването на заявления за електронен кандидатстудентски изпит на място се извършва в деня на определените дати, най-късно 1 час преди началото на изпита. Заявленията се подават на място в университета в зала 1102А, Учебен корпус № 1или в електронната система за онлайн регистрация https://ksk.swu.bg/WebClient/ .

Желаещите да се обучават в Югозападния университет „Неофит Рилски“ могат да кандидатстват чрез конкурсни изпити, организирани и оценени от изпитни комисии на Университета; с резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления, положени след 2008 г. включително; с оценки от конкурсни изпити, положени през 2024 г. в други акредитирани висши училища на Република България (удостоверени със служебна бележка) и с резултати от олимпиади, национални и регионални състезания, международни и републикански, образователно-научни, художествено-творчески и спортни прояви.