В периода 7 – 8 февруари 2024 година управляващата група на КОСТ акция 18213 „Rural NEET Youth Network: Modeling the risks underlying rural NEETs Social exclusion“ проведе работна среща в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Срещата беше открита от заместник-ректора по научноизследователската дейност и докторантското развитие доц. д-р Петрана Стойкова, която приветства участниците от името на ректорското ръководство.

С думи на благодарност към организаторите и участниците се обърна и председателят на асоциацията проф. Франциско Симоеш от Университета в Лисабон. Той представи целите на асоциацията и подчерта, че идеята е тя да се превърне в основната европейска референция в изследванията на младежите от селските райони през следващите 5 – 10 години.

По време на работната среща беше обсъден и стратегическият план по дейностите, които ще се реализират през следващите три години.

The Rural NEET Youth Network е КОСТ акция, която действа от октомври 2019 година. До момента Акцията включва 33 държави и повече от 100 участници, чиито изследователски интереси се фокусират върху социалното включване на младежи от селските райони, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение (т.н. NEETs).

През март тази година КОСТ акцията ще проведе своята заключителна конференция в Брюксел. Научноизследователската дейност, осъществена от вече съществуващата мрежа от учени, ще бъде продължена от наскоро учредената  European Rural Youth Observatory (EURYO).

European Rural Youth Observatory (EURYO) е изследователска асоциация, регистрирана в Лисабон през декември 2023 г., като основната цел е тя да се превърне в изследователска мрежа, ангажирана с разширяване на знанията за различните проблеми на младите хора от селските райони на целия континент, свързани със социално включване, формално и неформално образование и заетост. Югозападният университет „Неофит Рилски“ участва като партньор и съосновател в European Rural Youth Observatory (EURYO).  

Асоциацията ще развива дейности като международни, мултидисциплинарни изследователски инициативи – включително кандидатстване за финансиране на международни научно-изследователски проекти от Европейските програми; обучения,  конференции, уебинари и краткосрочни обучения – както онлайн, така и присъствено; консултации на публични и частни партньори както на национално, така и на международно ниво при прилагането на политики и програми.