Проф. д.т.н. инж. Петър Апостолов, преподавател в катедра „Комуникационна и компютърна техника и технологии“ към Югозападния университет „Неофит Рилски“, бе гост в предаването на БНТ 2 „Знание БГ“. Поводът бе разговор за научните идеи, върху които работи.

Той говори за науката в областта на комуникационната техника, чието развитие по правило е в създаването на нови теории, методи и технически средства, насочени към бъдещето. Обратно на това, проф. Апостолов е насочил поглед с 50 години назад и е допълнил една липсваща част от теорията на биномните антенни решетки.

Репортажа можете да гледате тук:

https://www.youtube.com/watch?v=Wx6QyuS-h44&ab_channel=peterapostolov