Четвъртокурсниците от специалност „Връзки с обществеността“ към Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ организираха коледен тиймбилдинг „PR магия“.

В мотото на събитието „Комуникацията сближава“ беше въплътена основната цел на организаторите – да се създаде среда за творческа креативност и сплотеност между отделните курсове.

Интерактивният формат стартира с формиране на отбори на случаен принцип от присъстващите PR студенти. В съревнованието те бяха изправени пред няколко кръга от предизвикателства: да формулират твърдения за специфични обекти от комуникационната теория и практика, да генерират рекламно послание за конкретен продукт по зададени ключови думи и да опишат специализиран комуникационен термини със синхронна вербална и невербална комуникация.

Демонстрираните от екипите знания и умения оцени жури в състав: доц. д-р Славянка Ангелова, проф. д.н. Анна Чолева, гл. ас. д-р Славка Попова и гл. ас. д-р Любомира Христова. Отличени бяха трите най-успешно представили се отбора, като наградите бяха в тематиката на предстоящите коледни празници. Всички присъстващи получиха символични ръчно изработени сувенири, закупени благотворително от майките на деца с увреждания и ключодържатели с логото на събитието.

Цялостната идея за интерактивния формат е инициирана и реализирана от студентите под ръководството на доц. д-р Славянка Ангелова в рамките на дисциплината „Събитиен мениджмънт“.