Д.ф.н. Камен Рикев от Университета „Мария Кюри-Склодовска“, Люблин, Полша гостува на Филологическия факултет в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. Лекторът бе представен от проф. д.ф.н. Магдалена Костова-Панайотова – координатор на Програмата за ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Вчера (20.12.2023 г.) пред пълна аудитория д.ф.н. Камен Рикев изнесе лекция на тема „Особености на полския модернизъм в български и славянски контекст“.  Гост-лекторът говори за българската национална култура, която се издига на едно по-високо равнище, надмогнало колективизма, за някои паралели с полската култура, за мястото и връзките на полски творци с българската литература. Лекцията предизвика голям интерес у студенти и преподаватели.

С това събитие колегията, която работи по ННП „Българистика“ в Югозападния университет, пожела весели празници на гостите и изпрати една изключително успешна и изпълнена с активности по Програмата астрономическа година.