Стопанският факултет бе домакин на финална конференция, свързана с реализацията на проект на Vrije Universiteit Amsterdam (VU) за сътрудничество с Югозападния университет по устойчиво предприемачество в рамките на университетската мрежа Aurora Alliance.

Конференцията, която се излъчваше и в социалните мрежи, бе открита от декана на Стопанския факултет доц. д-р Райна Димитрова. Тя поздрави участниците и акцентира върху значимостта и измеренията на предприемачеството във връзка с устойчивостта.

Кратко приветствие отправи и проф. Енно Масурел, водещ експерт от страна на партньорския университет, който се включи онлайн и представи идейната постановка на проекта.

В събитието взеха участие над 80 преподаватели и студенти от Стопанския факултет, студенти от чужбина, реализиращи мобилност по програма „Еразъм+“ в Югозападния университет, ученици и учители от Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – Благоевград, ръководители и експерти от водещи институции от областта на устойчивото развитие като Национален парк „Рила“ и Природен парк „Рилски манастир“.

От страна на екипа по проекта презентации изнесоха проф. д-р Мария Станкова,  доц.

д-р Гергана Ангелова, докторантите Симана Марковска и Величка Попова. Те представиха концептуалната рамка и тематичното съдържание на разработения образователен курс по „Проектиране на предприемачески екосистеми“.

Събитието предложи още дискусия за възможностите за създаване и управление на устойчиви и иновативни предприемачески инициативи, в която се включиха участващите. Специална част от него бе посветена на връчването на сертификати, удостоверяващи обучение по проведения специализиран курс през месец октомври, както и на награди за студенти от Стопанския факултет, ангажирани с инициативи във връзка с устойчивостта.