„Философско консултиране с фокус травма“ бе темата на лекцията, организирана от Центъра за философски и психотерапевтични изследвания (ЦФПИ) към Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Лектор бе Христина Калайджиева, криминален лингвист и анализатор. Образованието си по криминална лингвистика е завършила в Англия, след което е специализирала в САЩ. Работила е по разследвания на тежки престъпления. В момента е докторант във Философския факултет.

Докторант Калайджиева обърна внимание на разграничаването на философското от психологическото консултиране, както и на основните етапи при философското консултиране.

На лекцията присъстваха преподаватели от Философския факултет, студенти от специалност „Философия“ и магистри от специалност „Философия и психоанализа“.  Лекцията завърши с дискусия и обсъждане на въпроси, зададени от студентите.