Докторанти и млади учени от Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ бяха отличени в конкурса „Млад икономист – 2023: гласът на младите за силна икономика“, който се проведе под егидата на Министерството на икономиката и индустрията. Темата на тазгодишното издание беше „Предприемачеството в България: да открием нови възможности, стимули и перспективи за модернизация на икономиката“. 

Второ място в категория „Докторанти“ спечели Адриана Атанасова от катедра „Мениджмънт и маркетинг“. От същата катедра в категория „Млади учени“ с трето място бе отличена ас. д-р Радостина Юлева-Чучулайна. На трето място в категория „Млад предприемач“ се класира Виктория Тодорова, докторант в катедра „Икономика“.

В конкурса, организиран от Съюза на икономистите в България, участваха ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи. Те представиха авторски разработки, свързани с актуалните проблеми на предприемачеството и мерките и програмите, прилагани от държавни и европейски институции.