Преподаватели и студенти от Катедрата по германистика и романистика към Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се завърнаха наскоро от ползотворно участие в проект като част от интензивна образователна програма (BIP Multimedia and Real-life Representations of Global Englishes,  Erasmus+) на университета „Янош Кодолани“ в Будапеща, Унгария.

Марио Иванов, Петя Стоименова, Яна Панчева, Цветанка Стефанова и Валентин Парцов, студенти от специалностите „Английска филология“ и „Приложна лингвистика“, заедно със своите ментори гл. ас. д-р Зарина Маркова, ас. Елица Кирилова и ас. Таня Табутова, разискваха употребата на глобалния английски език в български контекст. Обсъжданите теми включваха: Въпроси за идентичността в американски етнически сериал; Рецептата за ябълков пай: промяна на жанра във времето и пространството; Хуморът като илюстрация на глобалния английски език: от локалното към универсалното.

Българските студенти имаха възможността да обменят опит и идеи със своите колеги – домакините от Унгария, както и с представители на Университета за хуманитарни и природни науки в Шедлце, Полша, и на филиала на Португалския католически университет в Брага, Португалия. Това обогати кръгозора им и повиши желанието им за бъдещи участия в подобни проекти. Преподавателите, от своя страна, участваха в работна среща с представителите на университетите-партньори, по време на която бяха обсъдени бъдещи съвместни дейности по програма „Еразъм+“.   

Преживяването за студентите беше не само много вълнуващо, но и изключително полезно.

„Темите, по които работихме бяха интересни и образователни. Беше наистина удовлетворяващо изживяване. Курсът предостави отлична платформа за културен обмен. Взаимодействайки с участници от различни страни, открихме красотата на културното многообразие“, споделиха студентите, участвали в проекта.

Участието на екипа от Катедрата по германистика и романистика към Филологическия факултет в интензивната образователна програма по програма „Еразъм+“ създава условия за повишаване на популярността на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в международен план и, в резултат на това, за бъдещи международни проекти.