На 29 май 2023 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе шестата кръгла маса от проекта „Промяна, Криза, Език – разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОН. Проявата беше предшествана от специална изложба в кафене „Бон Тон“ в Първи учебен корпус. Изложбата представи плакатите от целия цикъл от кръгли маси, предвидени в проекта, един от които беше специално изготвен от ученици от Дупница, които демонстрираха своите философски познания и артистични умения.

Събитието премина под надслов „Философски и литературни дискурси по проблема за отчуждението и предизвикателствата на съвременността“ и беше открито от ръководителя на проекта ас. д-р Невена Крумова. Приветствие към всички присъстващи направи и ръководителят на катедра „Философски и политически науки“ доц. д-р. Силвия Кръстева.

Кръглата маса реализира три отделни модула, в които се включиха преподаватели, студенти, учители и ученици. Първите доклади изнесоха доц. д-р Ива Манова, която говори за отчуждението (и мисленето) през възгледите на Хана Арент и доц. д-р Силвия Кръстева, която се спря на отчуждението и концептът за Другия. Гл. ас. д-р Радостина Михайлова пък засегна темата за аномията в контекста на сгъстените публични информационни мрежи. Преподавателите, свързани с реализирането на проекта, също взеха участие с доклади – ас. д-р Невена Крумова свърза темата за отчуждението с понятието за човек, а гл. ас. д-р Мария Анастасова разгледа проблема в литературен смисъл, в рамките на хорър жанра.

Във втората част на кръглата маса със свои доклади се включиха студентите Айлин Ахмедова, Любима Ангелова, Михаил Спасов, Теодора Стефанова, Румен Кичуков, Лейла Дениз, Селина Пехливанова, Алекс Попов и дипломираният бакалавър по философия Светлана Георгиева. В заключителната фаза на събитието участваха учениците от Профилираната гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница  – Андрей Лумбев, Любослав Василев, Йоана Спасова, Христина Джелепова, Любомер Василев и Мануеля Гущерова. Техният учител Ваня Шангалова също представи свой доклад на тема „Отчуждение ли е дистанцията на субекта/групата? Дистанция и идентичност“, който впечатли университетските преподаватели. Събитието завърши с дискусия по темата, а проф. Канавров и доц. Кръстева изразиха възхищението си от мисленето на учениците. 

Модератори на кръглата маса бяха Беатрис Христова и Радослав Оведенски.

Членове на екипа, който реализира проекта „Промяна, Криза, Език“ към фонд „Научни изследвания“ на МОН, са ас. д-р Невена Крумова, гл. ас. д-р Мария Анастасова, както и студентите Беатрис Христова и Радослав Оведенски, а като технически асистент се включи Алекс Попов.