От 22 до 26 май 2023 г. Факултетът „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ към Югозападния университет „Неофит Рилски“ отбеляза с различни инициативи Петата европейска седмица на общественото здраве. Глобалната тема тази година беше „Общественото здраве: Глобални проблеми, локални действия“.

Началото на инициативите бе поставено със студентската научна конференция на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, която се проведе в Университетския център „Бачиново“. По време на научния форум студенти и докторанти от всички специалности на факултета представиха своите научни изследвания, свързани със здравни и социално значими за обществото теми.

Програмата на втория ден от Европейската седмица на общественото здраве продължи с лекоатлетически крос под наслов „Спорт за всички“, организиран от катедра „Спорт“. Първите трима финалисти бяха отличени с медали. При жените първо място спечели Антонина Шопова от специалност „Спорт“, на второ място се класира Невенка Борисова от специалност „Физическо възпитание и спорт“, а трето място спечели Виктория Христова от специалност „Логопедия“. Първите трима финалисти при мъжете бяха от специалност „Физическо възпитание и спорт“. Първо място спечели Атанас Пашалиев, на второ място се класира Адриян Белишки, а  трети бе Калин Ангелов.

В същия ден преподаватели от катедра „Анатомия и физиология“ проведоха изследване, насочено към женското здраве. В него участваха около 15 жени на възраст от 25 до 50 години. В хода на изследването бе определен съставът на телесната маса и бе направен анализ на хранителните навици и физическата активност чрез анкета, която предоставя информация за приема на хранителни вещества и разхода на енергия. Определянето на тези показатели показва какво е метаболитното състояние на организма и дава важна информация за редица проблеми, свързани с женското здраве. Според индивидуалните данни бяха изготвени препоръки за всяка от участничките.

25 май беше посветен на превенцията и контрола на хроничните заболявания и по този повод бяха организирани няколко консултативни и скринингови изследвания. Преподаватели и студенти от катедра „Кинезитерапия“ направиха диагностика на ходилата и оценка на двигателните навици и влиянието на обездвижването върху организма. В проучването взеха участие повече от 30 души от различен пол и възраст. Оценката на ходилата при голяма част от участниците бяха съпроводени с определени оплаквания в опорно-двигателния апарат, като тенденцията показва, че подобен тип състояния се влошават с възрастта. Също така беше отчетено наднормено тегло при голяма част от участниците, като липсата на двигателна активност представлява голям проблем пред днешното общество и е предиктор за настъпването на редица здравословни проблеми, свързани с метаболитни нарушения, затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания. На участниците бяха дадени препоръки за лечение и насоки за справяне с установените нарушения и подобряване на общото физическо състояние.

Преподаватели и студенти от катедра „Логопедия“ проведоха консултации на лица с комуникативни нарушения. Проведоха се диагностични процедури за оценка на гласа, говора, слуха и преглъщането на хора, преболедували COVID-19. Лицата, при които бяха установени комуникативни нарушения бяха насочени към изготвяне на терапевтична програма, чрез която да се преодолеят затрудненията и да се подобри качеството им на живот.