Филологическият факултет в рамките на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ организира цикъл от лекции върху българска литература с лектор проф. Джузепе дел`Агата от университета в Пиза, Италия.

Джузепе дел`Агата е световноизвестен учен в областта на славистиката и българистиката. Той е проучвал архива на Неофит Рилски в Рилския манастир, автор е на множество изследвания за български писатели от Възраждането до днес. Професорът е и преводач на Йордан Радичков, Георги Марков, Георги Господинов и др.

На 25 май 2023 г. пред студенти от Филологическия факултет проф. Джузепе дел`Агата изнесе лекция на тема: „От Георги Марков до Георги Господинов“. Следващата лекция, посветена на Борис Дановски, ще се състои в зала № 442 в понеделник на 29.05.2023 г. от 10.30 ч.