За поредна година в класацията на Scimago Institutions rankings Югозападният университет бележи устойчив ръст на фона на малкото български университети, включени в класацията. Само за година университетът се е придвижил напред с две позиции, изпреварвайки в редица области университети като Пловдивския и Софийския по отношение на научни публикации и иновативност.

В четири научни сфери Югозападният университет е на първо или второ място сред българските университети като в области като Литературознание, Психология, Бизнес и мениджмънт (Literary and literature and Literary theory, Psyhology, Business, Management and Accounting) е на първо място в България.

SCImago Institutions Rankings (SIR) е класификация на академични и свързани с научните изследвания университети и институции, класирани по съставен индикатор, който съчетава три различни набора от индикатори, базирани на научноизследователска ефективност, резултати от иновации и въздействие върху обществото, измерено чрез тяхната уеб видимост. Индикаторът е мярка за престижа на научните институции и техните публикации.