ОБЯВA ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в следните чуждестранни висши училища:

1. Познански университет „Адам Мицкевич“
2. Университет „Екс-Марсилия“
3. Люблянски университет
4. Западен университет
5. Пекински университет за чужди езици
6. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“
7. Тракийски университет „Демокрит“
8. Фрайбургски университет „Алберт Людвиг“
9. Братиславски университет „Ян Амос Коменски“
10. Прешовски университет
11. Загребски университет
12. Университет „Йотвьош Лоранд“

Обява
Образец - завление
Формуляр