В Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе семинар на тема „Съвременните финансови инструменти в трансграничния регион – възможностите за малките и средни предприятия“, организиран от Бизнес информационен и консултантски център – Сандански и Стопанска камара – Сандански.

Събитието е в изпълнение на проект № В6.3а.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиран от държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ 2014 – 2020“.

Целта на семинара беше да насърчи използването на съвременните финансови инструменти, осигуряващи възможност за получаване на финансиране в полза на гражданите, предприятията, институциите и бизнес организациите, разположени в трансгранична зона между Гърция и България.

По време на събитието бяха обсъдени възможностите за финансиране на бизнеса, видовете източници за финансиране на капитала, алтернативни източници на финансиране, стартъп акселератори и други възможности за финансиране на бизнеса.

Всички участници в семинара получиха сертификати.