В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе заседание на постоянно действащия семинар на Лабораторията за социологически изследвания към катедра „Социология“ на Философския факултет. Лекция изнесе проф. д-р Аделе Бианко от Университета „Г. д’Анунцио“ в Киети-Пескара, Италия. Проф. Бианко е гост в Югозападния университет по програма „Еразъм+“. Тя обстойно е изследвала творчеството и живота на прочутия немско-еврейски социолог Норберт Елиас. Темата на семинара беше „Въведение в социологията на Норберт Елиас“. Проф. Бианко бе топло посрещната от участниците в семинара – преподаватели, докторанти, студенти и възпитаници по социология, психология и други специалности в Югозападния университет.

По време на семинара лекторът наблегна на основното произведение на Елиас, „Цивилизационният процес“, на насилието като проблем в историческия социо-психологически процес и начините за контрол върху него. Открои се темата за социалната промяна в теоретичната перспектива на немската социологическа традиция. Творчеството на Елиас бе разгледано в контекста на биографичното развитие на автора в турбуленциите на 20 век.

Тъй като научният език в специалност „Социология“ има своите специфични термини, в ролята на „културен“ преводач на концепциите на Елиас влезе доц. д-р Марио Маринов.

Лекцията завърши с дискусия, в която се включиха студенти, докторанти и преподаватели.