В Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе представена публична лекция на тема „Грешки с успешен край“. Лектор на събитието беше Владислав Юруков, който е завършил специалност „Информатика“ в Югозападния университет и има 23 години професионален опит, от които 17 в международни компании. Владислав е собственик на продукти (product owner) за облачни решения за комуникация и сътрудничество, обучение и развитие, автоматизации и софтуерни роботи.

В момента работи като старши разработчик на програми продукти в международна компания, предоставяща услуги в сферата на администриране на фондове, услуги за междинен офис (middle office), интегрирано управление на риска и портфейла, регулаторен репортинг и отчитане, данъчна поддръжка и пълни счетоводни услуги и др.

По време на лекцията Владислав Юруков разказа за първите стъпки в своя професионален път, който започва в Благоевград, за грешките, поуките и възможностите, за работата му в различни проекти и международни компании.

Сред основните акценти в презентацията, която лекторът представи, бяха ролята на късмета в успешния проект, планирането на успешна кариера, признанието, критиката, обратната връзка и др.

Според Владислав, за да е успешен човек трябва не само да има зададени цели, но и да създаде стратегия и план, които да му помогнат да ги постигне. Той смята, че късметът не съществува, че има неща, които се случват, за които ние не си даваме сметка. Според него „всеки е ковач на съдбата си“.

Лекторът говори и за това, защо човек трябва да маркетира себе си.

            „Когато отидете на интервю за работа част от заплатата ви ще зависи от това как успеете да продадете себе си. Защо да се маркетирате като продукт? Защото компаниите и продуктите се сменят, но това което ние носим през годините в нашата кариера е нас самите. Затова винаги, когато се чудите как най-ефективно да използвате свободното си време, можете да инвестирате в своите умения и компетенции. Това е нещо, което никой не може да ви вземе“, каза по време на лекцията Владислав Юруков.

По време на събитието бе поставен акцент и върху механизмите за оценка, възможностите, мотивацията и бърнаута.

Според лектора винаги е трудно и предизвикателно човек да оцени себе си, но все пак съществуват механизми за това. Той посочи един от тях – SWOT анализа, чрез който човек може да оцени силните и слабите си страни, възможностите и предизвикателствата. Владислав отбеляза, че силните и слабите страни са характеристиките на човека, а възможностите и предизвикателствата са характеристики на средата, в която човек се намира. Според него е важно каква стратегия ще избере човек. Понякога печелившата стратегия е да се развиват слабите страни, защото тогава най-бързо човек може да постигне задоволителни резултати. А понякога изборът да инвестираме в силните страни, може да се окаже по-печелившата стратегия, защото дава предимство в специализацията в дадената тема.

Владислав Юруков посочи и трите стълба на мотивацията – структура, признание и стимулиране. Според него, колкото и да е хубаво в компанията, в която човек работи, ако той не се развива, това се отразява на мотивацията му.

Сред съветите, които даде на аудиторията Владислав Юруков, беше да се опитат да разпознават признаците на свръх стресиране, защото стресът има ужасен ефект не само върху човека, а и върху екипа и компанията.

            „Каквото и да правите, каквото и да работите, каквато и длъжност да заемате, винаги се стремете да добавяте стойност, защото затова са ви наели. Това означава в идеалния случай да правите правилните неща, в правилния момент“, каза в края на лекцията си Владислав Юруков.