2023-04-27

На 26 април 2023 г. в Благоевград се проведе втора обиколка по проект ERASMUS+ Map4Accessibility, в който ЮЗУ „Неофит Рилски“ е дългогодишен партньор. Чрез пилотно тестване на специално създадено приложение, обиколката имаше за цел да проучи достъпността на градската среда и възможността за свободно придвижване и самостоятелност на хората с увреждания.

Достъпността на няколко града в Европа ще бъде картографирана, за да бъде в услуга на потребители с различни нужди и предпочитания с помощта на приложението. Потребителите ще могат да филтрират по профил #disability, ще добавят препятствия по обществените пътища и ще избират най-достъпните #маршрути, за свободно придвижване, съобразено с техните нужди.

Студентите от катедра „Кинезитерапия“ към Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ успяха да обходят 5 различни маршрута, водещи до централната част на Благоевград и да отбележат в приложението критичните точки за свободен достъп на хора с увреждания в градска среда.

Приложението, скоро ще бъде достъпно за цялата общественост и всеки гражданин ще може да допринесе чрез добавяне на информация за достъпността по населени места.

https://map4accessibility.eu/