Студенти, преподаватели и гости участваха в научно-образователната игра „Стани психолог“, организирана от катедра „Психология“ към Философския факултет.

Водещ на събитието, което се проведе в кафе „Бон Тон“, бе Кирил Зърлевски, студент по психология. Той представи презентация на тема „Каква е разликата между психолог, психотерапевт и психиатър?“ и под формата на научно-образователна игра гостите и участниците обогатиха знанията си относно професионалната дейност на специалистите по психично здраве, както и придобиха нови знания от областта на психологията.

Студентът завърши своето представяне с притчата „Никой не се ражда научен“ и в заключение каза, че когато човек има не само талант и способности, но и дълбоко желание за развитие, би могъл да превърне мечтите си в реалност. За него психологията не е професия, а призвание, защото тя се учи цял живот и благодарение на нейната сила състраданието, любовта и надеждата са все още „живи“.