2023-04-25

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе петата кръгла маса от проекта „Промяна, Криза, Език – разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОН.

Събитието премина под надслов „Актуалността на темата Утопия и антиутопия“ и беше открито от ръководителя на проекта ас. д-р Невена Крумова. Приветствие към всички присъстващи направи ръководителят на катедра „Философски и политически науки“ доц. д-р Силвия Кръстева, която насърчи всички участници да разширят кръгозора на интерпретиране на темата, с цел да се получи една наситена с мнения и иновативни насочености дискусия.

Кръглата маса реализира три отделни модула, обединени от темата за актуалността на утопията и антиутопията. Първите доклади изнесоха доц. д-р Мая Георгиева, която засегна социалния аспект в схващането на понятията „утопия“ и „антиутопия“ и доц. д-р Силвия Кръстева, която се спря на темата „Идеалният топос и неговия максимум и минимум“. Продължение на темата нехуманността от четвъртата кръгла маса по проекта направи неговия ръководител ас. д-р. Невена Крумова с доклада си „Нехуманността на съвършенството“. Интерес предизвика и позицията в схващането на неолиберализма на д-р Николай Александров в доклада „Утопиите и антиутопиите в неолиберализма“.

В първата част взеха участие и специалисти по литература, като гл. ас. д-р Елена Андонова-Калъпсъзова, която изнесе доклад на тема „Предчувствие за утопия след потопа: поглед към романа „Краят, от който започваме“ на Меган Хънтър“ и гл. ас. д-р Мария Анастасова, която повдигна въпроса за антиутопиите в литературата с доклада си „Да пожертваш Кенеди, за да спасиш Америка“. Модулът завърши доц. д-р Ирина Китова, в чийто фокус на интерес беше „Кинематографичната антиутопия като проява на авторска позиция – някои български интерпретации“. Презентацията й беше придружена от специална прожекция на два авторски видеоматериала, представляващи именно интерпретативността на схващането за антиутопия, през погледа на млади артисти в експерименталното кино.

Във втората част на кръглата маса със свои доклади се включиха студентите от специалност „Философия“ – Беатрис Христова, Любима Ангелова, Михаил Спасов, Теодора Стефанова, Румен Кичуков, Лейла Дениз, Селина Пехливанова, Алекс Попов и дипломираният бакалавър по философия Светлана Георгиева. Във финалната трета част поле за изява на собствени позиции намериха учениците от Профилираната гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница – Андрей Лумбев, Любослав Василев, Яна Демиревска, Христина Джелепова, Виктория Кръстева, Дияна Стоянова, Ана-Мария Георгиева, Ванеса Владимирова, Алекс Единакова с преподавател Ваня Шанголова, както и учениците от Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление Божидара Видинова, Биляна Керкманова, Симона Гюрина, Ивона Гюрина, Ивелина Григорова с преподавател Анелия Грозданова.

Събитието обедини философските възгледи и научни търсения на три поколения и се превърна в пъстър научен форум, който завърши с оживена дискусия, изключително многообразна на мнения и становища.

Модератори на кръглата маса бяха Беатрис Христова и гл. ас. д-р Мария Анастасова. В организацията на събитието се включи и студентът от четвърти курс Александър Попов.

Членове на екипа, който реализира проекта „Промяна, Криза, Език“ към фонд „Научни изследвания“ на МОН, са ас. д-р Невена Крумова, гл. ас. д-р Мария Анастасова, както и студентите Беатрис Христова и Радослав Оведенски.