2022-12-16

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ беше представена новата книга на д-р Николай Ценков „Триумфът на масите“.

Събитието, организирано от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи към катедра „Философски и политически науки“, предизвика широк интерес сред студенти, преподаватели и граждани на Благоевград.

Д-р Ценков не скри радостта си, че представя книгата си в Югозападния университет. Той сподели, че монографията му е плод на диалози с много хора. Първите, с които започва тези разговори са доц. д-р Камен Лозев и проф. д.н. Лазар Копринаров.

„Триумфът на масите“ е плод на философската школа на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Това е моята дисертация, която имах честта да защитя във Философския факултет на университета“, каза д-р Ценков.

Авторът сподели, че книгата е един опит за препрочитане на Хосе Ортега и Гасет, забелязал бунта на масите през 20-те и 30-те години на миналия век, през една перспектива на днешния ден, т.е. какво се е случило с човека-маса. Основната теза на д-р Ценков е, че този бунт на масите се е трансформирал и е прераснал в триумф на масите. Според него, ако през миналия век масите са имали срещу кого да се бунтуват – срещу елита, то днешната ситуация е абсолютно противоположна, защото най-многото са заели местата на най-добрите. Масите са там, където е бил елитът. До този извод авторът стига проследявайки съвременните социални превъплъщения на човека-маса – икономически агент, фигура на власт и деформатор на информационната и културната среда.

Според д-р Ценков новият среден човек не се бунтува: той властва, съди, купува, задава вкусовете. Така днешният човек-маса попадна в собствения си капан – всичко, което поиска, се случи и именно това се превърна в най-голямата му трагедия.

           

Д-р Николай Ценков е роден през 1985 г. в Стара Загора. По образование е юрист; има научни интереси в областта на социалната философия. Работил е в сферата на икономическата дипломация и проектното финансиране. За първата си книга – „Човекът, който продаде морето“ (2019), е отличен с наградата за проза на Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет” (2020). „Жираф в чашата“ е неговият втори сборник с разкази.