Над 100 студенти, преподаватели, ученици и учители участваха в спортни турнири по баскетбол, волейбол и футзал, посветени на 30-годишнината на специалност „Физическо възпитание и спорт“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

В тридневните надпревари един срещу друг излязоха студенти от първи до четвърти курс на специалност „Физическо възпитание и спорт“, ученици от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ в Благоевград, ученици от Природо-математическата гимназия „Акад. Сергей Корольов“ в Благоевград, както и преподаватели от катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ и учители от двете гимназии.

Във финалната среща на турнира по баскетбол, която се проведе днес, сили премериха отборът на Природо-математическата гимназия и отборът на студентите от трети курс, специалност „Физическо възпитание и спорт“. За първо и второ място в турнира по волейбол един срещу друг се изправиха отборът на преподавателите и отборът на студентите от втори курс, специалност „Физическо възпитание и спорт“. За купите във футзала сили премериха четвъртокурсниците и третокурсниците от специалност „Физическо възпитание и спорт“.

Най-добри резултати в баскетболната игра показа отборът на третокурсните, на второ място се класираха учениците от Природо-математическата гимназия, третото място бе за студентите от втори курс. В турнира по волейбол първото място си спечели отборът на преподавателите, а втори се класираха студентите от втори курс, третото място бе за учениците от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия. Най-добри умения по футзал показаха студентите от четвърти курс, на второ място се класираха студентите от трети курс, а трето място си спечелиха студентите от първи курс.

Съдиите отличиха и най-изявените състезатели. В турнира по футзал наградата бе за четвъртокурсника Кирил Дамбов. За най-добри умения в баскетболната игра бе отличен Иван Георгиев от Природо-математическата гимназия в турнира по баскетбол. За най-изявен състезател в турнира по волейбол бе обявен Михаил Чучуков от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия.

Най-добрите отбори и най-изявените състезатели бяха наградени от доц. д-р Янка Стоименова – декан на Факултета по педагогика, доц. д-р Даниела Томова – ръководител на катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ и Иван Лесов – председател на Студентския съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Спортните турнири бяха организирани от катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ към Факултета по педагогика и Студентския съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.