2021-10-19
Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Код на професионално направление Научна специалност Факултет Дата на защита
1 1493/14.07.2011 Вяра Гешкова Николова 2.3 Философия Философия на историята Философски 26.9.2011