2021-10-19
Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Дата на защита
1 3119/16.12.2011 Иван Асенов Мирчев 1.3 Педагогика на обучението по мтематика и информатика Методика на обучението по математика и информатика ПМФ 2/8/2012
2 2781/14.11.2011 Лазар Георгиев Копринаров 2.3 Философия Социална философия и философия на политиката, културата, правото и икономиката Философски факултет 2/10/2012
3 1301/31.05.2012 Добринка Станчева Пейчева 3.1 Социология, антропология и науки за културата Социология Философски факултет 7/9/2012