2021-10-19
Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Дата на защита
1 3649/18.12.2014 Гергана Петкова Пенчева-Апостолова 2.1 Филология Германски езици (Английски език) Филологически факултет 20.3.2015