2021-10-19
Заповед за жури Име, Презиме и Фамилия Шифър на професионално направление Научна специалност Факултет Дата на защита
1 1103/13.07.2020 Петя Стоянова Пачкова 3.3 Политически науки Политология Философски факултет 24.9.2020
2 1409/23.09.2020 Цветелина Стефанова Михайлова 3.2 Психология Психология на труда и професионална психодиагностика Философски факултет 16.10.2020