Предстоящи събития

Студентска научна сесия „Стилистика на онлайн комуникацията“

2022-01-20

На 21 януари 2022 г. (петък) от 13:30 ч. ще се проведе студентска научна сесия на тема „Стилистика на онлайн комуникацията“, в която ще участват студенти от четвърти курс, специалност „Връзки с обществеността“. Събитието ще се проведе онлайн чрез платформата „BigBlueButton” /https://bbb.swu.bg/b/sla-bk6-rp8-rkx/.

Научният форум се организира съвместно с Комуникационния център към Правно-историческия факултет.

Лекция на доц. д-р Йордан Георгиев на тема „Съвременна физика и нов прочит на реалността“

2022-01-10

На 13 януари 2022 г. от 10:30 ч. в платформата „BigBlueButton” ще се проведе онлайн лекция на тема „Съвременна физика и нов прочит на реалността“ с лектор доц. д-р Йордан Георгиев, Institute of Ion Beam Physics and Materials Research, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Германия.

Организатор на събитието е Центърът за изследване и разпространение на политически и философски идеи към катедра „Философски и политически науки“ на Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.