Предстоящи събития

2023-11-02

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Съюзът на учените в България – клон Благоевград обявяват конкурс за най-добра публикация на млади учени в периода от 1 ноември 2022 година до 1 ноември 2023 година.

Участниците ще бъдат разделени в три групи:

2023-11-30

На 2 декември 2023 г. от 10:30 ч. в спортната зала на Югозападния университет ще се проведе Деветият университетски национален шампионат по хокей, организиран от Асоциацията за университетски спорт „Академик“. В спортното събитие участие ще вземат студенти от четири университета – ЮЗУ „Неофит Рилски“, НСА „Васил Левски“ – София, МГУ „Св. Иван Рилски“ – София и Тракийския университет – Стара Загора.

2023-11-22
Покана за публична академична лекция  по повод встъпване в академична длъжност "Доцент" на тема: "Глухотата, Вселената и Всичко останало" с жестов превод.

2023-11-29

На 11 декември 2023 година от 10:00 часа в зала 114 (Учебен корпус № 1) ще се проведе юбилейна конференция „30 години специалност „Философия“ в Югозападния университет“.

Специалността е създадена през 1993 година и поставя основите на Философския факултет на Югозападния университет. За тези 30 години тя се превърна в една от водещите академични специалности, предоставящи философско образование. Утвърди се теоретичният профил на философските изследвания, наложили се като „запазената марка“ на философията в Югозападния университет и известни в национален план като Югозападната школа по трансцендентална философия и съвременна метафизика.

2023-11-27

ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Стопанският факултет организират финална конференция, във връзка с реализацията на проект на Vrije Universiteit Amsterdam (VU) за сътрудничество с Югозападния университет по устойчиво предприемачество в рамките на университетската мрежа Aurora Alliance, където ЮЗУ е асоцииран партньор.