Предстоящи събития

2022-07-18

На 28 и 29 октомври 2022 г. в Университетския център „Бачиново“ ще се проведе юбилейна международна конференция на тема „Иновации в езиковата и говорната патология“. Научното събитие е посветено на 20-годишнината от основаването на катедра „Логопедия“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

2022-07-01

XV Национален студентски фестивал на изкуствата 2022

Програма

17.10.2022 г. (понеделник), 18:00 ч., Учебен корпус № 8, зала "УСЕТ"

Тържествено откриване на фестивала
"Лицата на таланта" забавен шоу спектакъл с участие на студенти от Факултета по изкуствата. Художествен ръководител: доц. д-р Клавдия Камбурова, доц. д-р Валери Пастармаджиев, гл. ас. д-р Биляна Топалова

Мултимедийна презентация (по време на концерта) "Християнски храмове от Югозападна България"

2022-04-18

Философският факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира Втора международна мултидисциплинарна конференция „Постглобалност: криза и бъдеще“. Конференцията ще се проведе в периода 20 – 21 октомври 2022 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Анонс: Теоретичното осмисляне на проблемите на глобализацията поставя на преден план въпросите за характера на глобалните реалности и на глобалното съзнание. Ако се намираме на прага на нов етап от общественото развитие, то следва да погледнем напред към бъдещето. Процесите на глобализация са сложни и многопосочни, световната Ковид пандемия ги задълбочи и още по-остро очерта кризата и промените, новите феномени и структури, с които съвременните хора трябва да се справят. Но и допринесе за истинското осъзнаване на особеностите на ерата на глобализацията. Намираме ли се в етап на пост-глобализация? Очертава ли се нов хоризонт за човешката цивилизация към по-голямо сближение или към по-голямо разединение на човечеството? Ще има ли промяна в ценностната ни система?

2022-03-07

На 8 март 2022 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще гостува Венцислав Караджов – председател на Комисията за защита на личните данни на Република България и заместник-председател на Европейския надзорен орган по защита на данните. Той ще изнесе публична лекция по актуални въпроси, свързани с обработването и защитата на личните данни.

Срещата на Венцислав Караджов със студенти, преподаватели и гости ще се проведе в зала 207 (Учебен корпус № 1) от 10:30 ч. След публичната лекция той ще се срещне с ректора проф. д-р Борислав Юруков, за да обсъдят възможности за сътрудничество между Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Комисията за защита на личните данни.

Венцислав Караджов участва в началото на въвеждането на учебната дисциплина „Защита на личните данни в Европейския съюз и трети държави“, която се разработва в рамките на проект по програма „Жан Моне“ – модул. Ръководител на проекта е доц. д-р Николай Марин – декан на Правно-историческия факултет. Част от екипа са проф. д-р Габриела Белова – заместник-декан на Правно-историческия факултет и проф. д-р Преслав Димитров – декан на Стопанския факултет.

2022-02-25

На 1 март 2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще бъде открит нов и модерен STEM център за подготовка на бъдещи учители. Той ще даде възможност за съвременно обучение, фокусирано в четири направления – наука, технология, инженерство, математика, с акцент върху приложението им в реалния живот.

Центърът е разположен в Първи учебен корпус на университета –зала 448 и зала 449. Той е с обща площ 100 кв.м. и включва три учебни пространства.

В първото е интегрирана виртуална STEM лаборатория с лаптопи със стереоскопична проекция. Към тях е добавен софтуер за провеждане на виртуални симулации и изследвания на обекти.

Във второто учебно пространство е обособена лаборатория за практическа и приложна дейност в областта на електрониката, програмирането и роботиката, където студентите ще изградят основни умения за бъдещото си развитие в някое от съответните направления.

          Третото пространство е оформено като учебно пространство тип „Makerspace“, където ще се намират технологии, насочени към развитие на креативността в рамките на учебен процес, основан на „учене чрез правене“.

          STEM центърът ще осигури среда, в която студентите ще придобият набор от знания и умения, необходими за интердисциплинарните работни места в реалния свят.