Предстоящи събития

На 23 май 2024 г. от 10:00 ч. в зала 114, Учебен корпус № 1, ще се проведе научен семинар по проблемите на теорията и логиката на изкуствения интелект (ИИ). Това е първият научен форум, организиран по проект „Център за изследване на виртуалната реалност към Философски факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ към Фонд „Научни изследвания“, КП-06-Н80/3.

„Кариерни предизвикателства“ е мотото на форума, който организира Университетският център за кариерно развитие към Югозападния университет „Неофит Рилски“

Поради неблагоприятните климатични условия събитието ще се проведе във фоайето на първия етаж, Учебен корпус № 1 от 10:00 до 13:00 часа.