2021-10-22

Центърът за дистанционно обучение е създаден с решение на Академичния съвет, протокол № 16/27.03.2013 г. Предметът на дейност на Центъра е организационното, технологичното, техническото и методическото осигуряване на дистанционно обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Осигуряването на технологичната и техническата база на дистанционна форма на обучение включва:

  • Поддържане на интернет-базирана технология на обучение;
  • Поддържане на бази от данни с учебни и методически материали;
  • Поддържане на техническото осигуряване на дистанционна форма на обучение (компютри, мрежи, връзки, софтуер и др.);
  • Поддържане на интернет-страницата на Центъра за дистанционно обучение.

Администрирането и текущото обслужване се осъществява от:

  • Отдел „Програмно-технологично осигуряване на дистанционна форма на обучение”;
  • Иван Ждрапански – системен администратор;
  • Отдел „Техническо осигуряване на дистанционна форма на обучение”.

Доц. д-р Елена Каращранова 
Директор на Центъра за дистанционно обучение
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Доц. д-р Ицка Дерижан
Заместник-ректор по образователните дейности

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Николай Наумов 
Ръководител на отдел „Информационни технологии“
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. д-р Янка Стоименова 
Декан на Факултета по педагогика
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. д.ф.н Магдалена Панайотова
Декан на Филологическия факултет

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. д-р Мария Кичева 
Началник отдел "Оценяване и поддържане на качеството"
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. д-р Борис Манов
Декан Философския факултет
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. д-р Николай Марин
Декан на Правно-историческия факултет
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. д-р Елена Каращранова
Декан на Природо-математическия факултет

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. д-р Преслав Димитров
Декан на Стопанския факултет
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. д-р Миглена Симонска 
Декан на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. д.н.к. Васил Марков
Декан на Факултета по изкуствата
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. д-р Снежина Андонова 
Декан на Техническия факултет
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. д-р Даниела Дурева-Тупарова
Член на академичния състав на Природо-математическия факултет

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. д-р Велин Кралев
Член на академичния състав на Природо-математическия факултет
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Красимир Папучаров
Директор на дирекция „Образователни дейности“
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Директор


Доц. д-р Елена Каращранова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Учебен корпус № 1, кабинет 462

 

Заместник-директор


Доц. д-р Ирена Атанасова
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Учебен корпус № 1, кабинет 460

Системен администратор


Иван Ждрапански

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Учебен корпус № 1, кабинет 301

Секретар


Мила Петрова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Учебен корпус № 1, кабинет 465