2022-01-10

 

Задължителен курс по дисциплината "Подготовка и управление на проекти" - на български език.

Обучението ще се осъществи от дистанция чрез платформата “BigBlueButton” както следва:

            17.09.2022 г. (събота) от 09:30 ч. до 18:15 ч.

18.09.2022 г. (неделя) от 09:30 ч. до 18:15 ч.

Линк за достъп до платформата: https://bbb.swu.bg/b/iva-yqq-3et


A compulsory Project
Preparation and Management course for all foreign students who have their PhD studies in English will be held virtually via the “BigBlueButton” platform on the following dates:

Saturday 01/10/22 – 9:30 a.m. to 6:15 p.m.

Sunday 02/10/22 – 9:30 a.m. to 6:15 p.m.

Link to the “BigBlueButton” virtual classroom: https://bbb.swu.bg/b/iva-yqq-3et