2021-10-29

Необходими документи за преподаватели и служители

Продължителността на мобилността за преподаватели и служители е минимум 2 последователни дни до максимум 5 работни дни.