2021-10-29

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Студентът/докторантът избира университет партньор на съответния факултет, в който се обучава и вписва името му във формата за кандидатстване.

Периодът за кандидатстване е от 15.10.2021 г. до 15.11.2021 г.

Продължителност на студентската и докторантската мобилности с цел обучение –  от 90 дни до 12 месеца.

  1. Необходими документи за мобилност на студенти и докторанти с цел обучение

Стипендията за студенти и докторанти е в размер на 470 – 520 евро на месец в зависимост от приемащата държава.

Кой може да участва?

Всеки действащ студент и докторант, независимо от формата на обучение, в Югозападния университет „Неофит Рилски“, който отговаря на следните критерии:

Каква е процедурата по кандидатстване?