2021-10-08
За повече информация моля обърнете се към съответните факултети!!!

Електронна поща и телефони за контакти на факултетите!!!

 

Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява прием на документи за  обучение по магистърски програми от зимния семестър на учебната 2022/2023 година.

Информация за магистърските програми може да намерите тук.

Срокът за подаване на документи е от 1 септември 2022 г. до 23 септември 2022 г.

Документите се подават при секретаря на съответния факултет.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен "Магистър" за магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит:

Магистърска програма

Конкурсен изпит по

Дата и час на изпита

„Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение“

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво В1- B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

Английски език*

 

27 септември 2022 г., 9.00 ч.

"Английски език и антропология на Югоизточна Европа" - само кандидатстващите от специалност "Българска филология"

Английски език*

27 септември 2022 г., 9.00 ч.

"Английски език и междукултурно общуване"

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

Английски език*

27 септември 2022 г., 9.00 ч.

Превод (руски език, гръцки език)

(за кандидати завършили нефилологическо професионално направление)

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на съответният език ниво B1-В2  по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по руски език или гръцки език/

Руски език*

Гръцки език*

28 септември 2022 г., 9.00 ч.

„Управление на здравните грижи“

Социална медицина

27 септември 2022 г., 9.00 ч.

* За участие в класиране, кандидатът следва да е положил конкурсния изпит  с успех не по-нисък от Много добър 4.50.