2021-11-10


В Югозападния университет „Неофит Рилски“ се изпълняват проекти по линия на:

Югозападният университет „Неофит Рилски“ участва като асоцииран партньор в университетска мрежа Aurora Alliance.

Контакти:

Началник отдел
Проф. д-р Петър Миланов
 Ректорат, кабинет 212
 +359 73 588 574

Главен експерт
Павлина Шейтанска
  Ректорат, кабинет 214
  +359 73 588 577                                       

Специалист

Весела Билева
  Ректорат, кабинет 214
  +359 73 588 577


Специалист

Антония Донева
  Ректорат, кабинет 214  
 +359 73 588 577