2022-07-27
Обява процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 година в следните чуждестранни висши училища:

1. Познански университет „Адам Мицкевич“
2. Университет „Екс-Марсилия“
3. Университет „Ла Спиенца“
4. Люблянски университет
5. Хумболт университет
6. Пекински университет за чужди езици
7. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки "В. Брюсов"


Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр за кандидат за преподавател по български език и литература