2022-07-08

            Днес Югозападният университет „Неофит Рилски“ обяви първото класиране на приетите студенти за учебната 2022/2023 г. Сред най-предпочитаните специалности, които са посочили кандидат-студентите са „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Психология“, „Право“, „Психология“, „Медицинска сестра“, „Физическо възпитание и спорт“ и „Национална сигурност“. За поредна година е огромен интересът към задочната форма на обучение.

            Всички приети на първо класиране студенти следва да се запишат в срок от 9 до 14 юли 2022 г., като представят лична карта, диплома за завършено средно образование (копие и оригинал) и квитанция за платена семестриална такса за първия семестър.  Документи се приемат в Учебен корпус № 1 на университета (Кандидатстудентски център – зала 1102А, ул. „Иван Михайлов“ № 66). Работното време на комисиите за записване в делничните дни е от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, а в почивните от 09:00 до 15:00 часа.

            Записалите се след първо класиране студенти автоматично участват в следващите класирания. В случаите, когато студентът е приет на второ или следващо желание и е удовлетворен от специалността, по която е приет, следва да подаде декларация, че не желае да участва в следващи класирания. Неприетите кандидат-студенти автоматично участват в класиранията без подаване на допълнителни заявления. Приетите кандидат-студенти, които не са спазили определените срокове за регистриране пред Техническата комисия, губят правото да се обучават.  Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

 Второто класиране в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще бъде обявено на 15 юли 2022 г.