2022-07-18

На 28 и 29 октомври 2022 г. в Университетския център „Бачиново“ ще се проведе юбилейна международна конференция на тема „Иновации в езиковата и говорната патология“. Научното събитие е посветено на 20-годишнината от основаването на катедра „Логопедия“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Тематичните направления на конференцията са: Превенция на езиковата и говорната патология; Диагностика на езиковата и говорната патология; Терапия на езиковата и говорната патология; Медицински и социални аспекти на езиковата и говорната патология; Лингвистични и фонетични аспекти на езиковата и говорната патология; Психологични аспекти на езиковата и говорната патология; Допълваща и алтернативна комуникация, асистиращи и биофийдбек технологии; Арттерапия и игра при лица с комуникативни нарушения.

Крайният срок за изпращане на заявки за участие в конференцията е 30 септември 2022 г.

ПОКАНА

INVITATION „INNOVATIONS IN SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGY“