2022-02-25

На 1 март 2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще бъде открит нов и модерен STEM център за подготовка на бъдещи учители. Той ще даде възможност за съвременно обучение, фокусирано в четири направления – наука, технология, инженерство, математика, с акцент върху приложението им в реалния живот.

Центърът е разположен в Първи учебен корпус на университета –зала 448 и зала 449. Той е с обща площ 100 кв.м. и включва три учебни пространства.

В първото е интегрирана виртуална STEM лаборатория с лаптопи със стереоскопична проекция. Към тях е добавен софтуер за провеждане на виртуални симулации и изследвания на обекти.

Във второто учебно пространство е обособена лаборатория за практическа и приложна дейност в областта на електрониката, програмирането и роботиката, където студентите ще изградят основни умения за бъдещото си развитие в някое от съответните направления.

          Третото пространство е оформено като учебно пространство тип „Makerspace“, където ще се намират технологии, насочени към развитие на креативността в рамките на учебен процес, основан на „учене чрез правене“.

          STEM центърът ще осигури среда, в която студентите ще придобият набор от знания и умения, необходими за интердисциплинарните работни места в реалния свят.